Lääkäreille

Uusi säteilylaki (859/2018) sekä siihen keskeisesti liittyvät asetukset (1034/2018) ja 1044/2018) tulivat voimaan joulukuussa 2018. Säteilytoiminnan yleiset periaatteet ovat myös voimaan tulleen lainsäädännön puitteissa 1) oikeutusperiaate, mikä tarkoittaa, että säteilytoiminnasta saavutettava kokonaishyöty on oltava suurempi kuin siitä aiheutuvat haitat; 2) optimointiperiaate, mikä tarkoittaa, että säteilyaltistus on rajoitettava vain välttämättömän tutkimus- tai...